Az Adatkezelési nyilatkozat célja, hogy a szoregirozsa.hu honlap (továbbiakban: Honlap) látogatói által a Honlap használata során megadott, a Honlap üzemeltetője (Sikeres Régió Alapítvány, 6771 Szeged, Szerb u. 50/B, a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) számára hozzáférhetővé vált személyes és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy tevékenysége során minden adatkezelés megfelel az Adatkezelési nyilatkozatban megfogalmazottaknak. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési nyilatkozatot bármikor megváltoztassa.

Az Adatkezelési nyilatkozat hatálya kizárólag a Honlap használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki. Rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy annak egyes részeit a Honlapon, vagy a Honlap közvetítésével.

Személyes adatnak minősül minden azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata az Érintettel helyreállítható.

 

Személyes adatok, adatkezelés célja, időtartama

A Honlaphoz kapcsolódó adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak, azonban a megadott adatok egy részének kezelését és esetleges továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

 

Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, az Érintett számítógépének IP címe, operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, az Érintett neve, email címe, az üzenet tárgya, szövege, egyéb, az Érintett által megadott adat.

Az adatkezelés időtartama: a Honlap a megadott adatokat nem tárolja, azokból automatikusan elektronikus üzenetet (emailt) állít össze, melyet a Szolgáltató kap meg kapcsolatfelvételi megkeresésként. A Kapcsolatfelvétel során lehetőség van az elektronikus üzenetről másolatot kérni, ami segítségével ellenőrizhető, hogy a Szolgáltató milyen adatokat és milyen formában kap meg. További részletes információt a Szolgáltató Adatkezelési nyilatkozatában olvashat.

 

További adatkezelések

Az Adatkezelési Nyilatkozatban fel nem sorolt esetekben az esetleges adatfelvételkor kerül sor az Érintett tájékoztatására.

 

Harmadik fél által kezelt adatok

A Honlap független web-analitikai auditálását a Google Marketing Platform szolgáltatása végzi. A kapcsolódó adatkezelésről részletesen ezen, a szolgáltatásról pedig ezen az oldalon olvashat.

A Honlapon a Google Ads által kezelt hirdetések jelennek meg. A Google Ads hirdetési irányelveiről itt, az Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételekről pedig itt tájékozódhat.

 

Süti-k (Cookie-k)

A Honlap és a külső szolgáltatók az Érintett számítógépén kis adatcsomagokat (cookie) helyezhetnek el és olvashatnak vissza. Ha az Érintett böngészője visszaküld egy korábban elmentett adatcsomagot, a külső szolgáltatóknak saját tartalmuk tekintetében lehetőségük van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatási adatait a korábbiakkal. Az adatcsomagokról részletesen angol nyelven itt, magyar nyelven pedig itt olvashat.

A Honlapon használt sütik:

_ga (megőrzési idő: 2 év) a Google Marketing Platform által regisztrált egyedi azonosító, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.

_gat (megőrzési idő: 24 óra) a Google Marketing Platform lekérdezési limit szabályozását szolgáló azonosító.

_gid (megőrzési idő: 24 óra) a Google Marketing Platform által a látogatók megkülönböztetésére használt azonosító.

collect (megőrzési idő: a munkamenet időtartama) a látogató eszközéről és viselkedéséről küld adatokat a Google Marketing Platform  részére. A látogatókat az eszközökön és a marketingcsatornákon keresztül követheti.

google_experiment_mod (megőrzési idő: állandó) a Google Ads a hirdetési hatékonyság kísérletezésére használja a szolgáltatásokat használó webhelyeken.

google_pub_config (megőrzési idő: állandó) a Google Ads a hirdetési hatékonyság kísérletezésére használja a szolgáltatásokat használó webhelyeken.

r/collect (megőrzési idő: a munkamenet időtartama) doubleclick.net adatokat küld a látogató eszközéről és viselkedéséről a Google Marketing Platform részére. A látogatókat az eszközökön és a marketingcsatornákon keresztül követheti.

test_cookie (megőrzési idő: 24 óra) doubleclick.net ellenőrzi vele, hogy a felhasználó böngészője használ-e sütiket.

 

Egyéb Google által használt süti-k: pref, hsid, apisid, ssid, sapisid, gaps, lsid, beat, uls, consent, dv.

Egyéb Facebook által használt süti-k: c_user, csm, datr, lu, pl, s, sb, wd, xs

Egyéb DoubleClick által használt süti-k: ide.

 

Az adatkezelés biztonsága, az adatok tárolása

Az Adatkezelő adatmegőrzési helyei: székhelyén, valamint a Padmin Bt. (szerverhosting szolgáltató) telephelyén (6100 Kiskunfélegyháza, Klapka u. 4.), szerverén.

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtételére annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel a Honlapon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

Az Érintettek által megadott személyes adatok harmadik fél részére nem hozzáférhetőek. Kivételt képez a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek általi megkeresés. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben azok a pontos célt és az adatok körét megjelölik – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az Adatkezelő elérhetősége

Sikeres Régió Alapítvány
6771 Szeged, Szerb u. 50/B
www.sikeresregio.hu | kapcsolat@sikeresregio.hu
Adószám: 18477429-1-06
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-62271/2013

Az Adatkezelő fenntartja a jogot Adatfeldolgozó(k) igénybevételére, melyről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad tájékoztatást.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak módosítását, törlését az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein keresztül.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu

Frissítve: 2018. november 15.