nemesitok-geschwind-rudolfNémet szülők gyermekeként született Teplitzben 1829. augusztus 29-én. A Prágai Művészeti akadémiai tanulmányai után a schemnitzi (selmecbányai) Bányászati és Erdészeti Akadémián folytatta tanulmányait, ahol németül folyt az oktatás. 1852-ben sikeresen befejezte tanulmányait. 1851-ben mint diák írnokként kezdett el dolgozni a selmecbányai erdészeti hivatalnál. Weiling azt feltételezi, hogy 1851-ig töltötte szabadságát származási helyén Teplitzben. Tanulmányai befejezése után 1860-ig Fondoban dolgozott Bozennél, később Brod közelében Pukkanzban. Ezután mint erdészmester dolgozott Brod körzetében. Ez idő alatt házasodott meg Lágler Máriával. Két fia született, Rezső és Lipót, idősebb fia szintén erdész lett. 1864-1867-ig a selmecbányai kincstári hivatalnál dolgozott. Miután otthagyta hivatalát, elhagyta Magyarországot.

1867-1872-ig hiányoznak életrajzi adatai, valószínűleg Teplitzben élt. 1872-ben tért vissza Magyarországra, ahol szeptember 3-án Korpona város erdészmestere lett. Korponán a Horná Gassén lakott kis kerttel rendelkező házában. Geschwind kereste a lehetőségeket, hogy hogyan lehet a nemesített díszfákat az erdőgazdaságban hasznosítani. Óriási munkabírása ezen a területen azt az érzést kelti, hogy ő egy rendkívüli erdészmester volt. Őt csak a rózsák érdekelték. Kevés időt szentelt az erdészetnek, a korponai erdőgazdaságot elhanyagolta. Geschwind Rudolf soha nem tudott magyarul. Egész életében németül írt. Folyékonyan beszélt szlovákul. Fiait magyarnak nevelte. Korponán meghívást kap a Prágai Egyetem Botanika Tanszékére, a meghívást azonban visszautasítja, mert teljes szabadidejét a rózsakertjének, illetve a rózsanemesítésnek szentelte. 77 évesen 1906. február 21-én nyugdíjba vonult, így még több ideje lett a rózsatenyésztéshez. 1909-től meggyöngült egészsége miatt ágyhoz kötött, majd 1910. augusztus 30-án halt meg Korponán. Szeptember elsején sok korponai polgár kísérte őt utolsó útjára. Kívánságára fia Lipót egy gesztenyefát ültetett a sírjára. Mai napig ez a fa jelöli Geschwind Rudolf nyughelyét a korponai temetőben.

wikipedia.org, fotó: wikipedia.org