nemesitok-mark-gergelyokleveles, gyémánt diplomás kertészmérnök, rózsanemesítő

1923. október 27-én született Erdélyben, Magyarrégenben. 1937-ben Marosvásárhelyen kezdte kertész tanulmányait, amit a negyvenes évek elején Baján folytatott, és Budapesten fejezett be az Asztalos János Kertészeti Szakközépiskola jogelődjében 1946-ban. Budapesti tanulmányait katonai szolgálat miatt kényszerült megszakítania, hiszen 1944-ben behívták katonának, és Dániában angol hadifogságba esett. A fogságból megszökve 1945 karácsonyában tért haza.

1946-ban az érettségi vizsga után sikeresen felvételizett az Agártudományi Egyetem Kert- és Szőlőgazdaság-tudományi Karára. Egyetemi tanulmányainak, illetve megélhetésének finanszírozása érdekében a tanulás mellett vagonkirakást folytatott, sokszor két műszakban is. 1950-ben végzett az egyetemen, és még ebben az évben Domokos János professzor úr hívására, az akkor induló Kertészeti Kutató Intézetben helyezkedett el a Dísznövény osztályon. Innen ment nyugdíjba 1981 január elején, mint az osztály helyettes vezetője.

Munkássága kezdetén összegyűjtötte a Magyarországon fellelhető rózsafajtákat, amit kezdetben a györgyházai területen helyeztek el. A begyűjtött fajtákat megfigyelve tulajdonságaikat rendszerezte, fenológiai értékmérőt dolgozott ki. 1959-ben nyílt meg a Kutató Intézetben az első rózsa kiállítás a Györgyháza nevű épületben.

Budatétényben a Rosárium megnyitása 1963 májusában volt. Fénykorában a gyűjtemény kb. 2700 fajtát mutatott be. Első fajtája a Budatétény 1963-ban Hamburgban aranyérmet nyert az IGA-n, ami Magyarországon 1967-ben lett államilag elismert fajta.

Nyugdíjazását követően a nemesítést folytatta. Rózsáit híres magyar emberekről, a Magyar Királyság területén elhelyezkedő településekről, földrajzi helyekről nevezte el. Saját erőből Törökbálinton létrehozta a „Magyar Rózsák Kertje”-t, amely nemesítői tevékenységének színtere, és bemutatója. Fajtái közül kiemelkedik az Árpád-házi Szent Erzsébet emléke nevű park/futó rózsája mely Rómában 2000-ben aranyérmes lett.

Kilencven éves korában, 2012. november 28-án hajtotta örök nyugalomba fejét.

wikipedia.org